Milostivom

"Uvijek će biti ljudi koji će htjeti da vas povrijede, ali trebate nastaviti vjerovati, samo budite oprezni."

19.01.2009.

PRSA SE STIJESNE PENJANJEM NEBU

  "Koga Allah hoce da uputi prosiri mu njegova prsa za islam, a koga htjedne krivim putem da okrene, ucini njegova prsa tijesnim i stisnutim kao da se penje u nebo. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrske ostavi."« (Prijevod znacenja sure El-An'am, 125) Danas znamo da se povecanjem nadmorske visine smanjuje pritisak i kisik.

Tako da astronauti osjecaju tjeskobu u svojim grudima, jer im se dijafragma podigne i tako steze njihova pluca. Iz tog razloga su primorani da oblace kosmonautska odijela. (sigurno su mnogi od nas osjetili pritisak u grudima kod putovanjem sa avinom, odnosno pri njegovom polijetanju/uzdizanju n.op.).

Uzviseni Allah upravo taj momenat opisuje u ciranom ajetu. Ljudi su tu cinjenicu spoznali razvojem kosmologije, tek u stoljecu. Do tog trenutka, ova zapazanja nisu bila poznata Ijudima. Ali su bila navedena u Kur'anu jos prije 1400 godina.

18.01.2009.

NAJNIZA TACKA NA ZEMALJSKOJ KUGLI

  "Elif-lam-mim. Bizantijci su pobijedjeni u najnizoj zemlji, ali oni ce, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti." (Prijevod znacenja sure Er- Rum, 1-3)

U navedenom ajetu zapazamo dvije nadnaravnosti. Kao prvo se spominje da su Bizantijci porazeni u najnizoj zemlji. Danas nam savremena tehnologija objasnjava preciznim mjerenjem da je najuzvisenija tacka zemaljske kugle na Mount Everest-u (8850 m). Ono sto je nama zanimljivije navesti, jeste cinjenica da je najniza tacka na zemaljskoj kugli kod Mrtvog mora (400 m ispod nadmorske visine).

Upravo se u toj dolini odigrala bitka u kojoj su Bizantijci pobijedjeni. Allah, dzelle"sanuhu, nas obavjestava da ce oni nakon poraza pobijediti - sto se i dogodilo. Tu cinjenicu navodimo kao drugu nadnaravnost. Ko je Muhammedu, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao da je to najniza tacka na zemaljskoj kugli?

Kako je on to mogao znati kada nije imao na raspolaganju savremene metode za naucna istrazivanja? Ljudsko neznanje u to doba i nemogucnost bilo kakvih naucnih istrazivanja ukazuju na to da je Kur'an Allahov Govor i da je Mûhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov Poslanik.

16.01.2009.

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!

 

 Prošlo je jučer i bit će pouzdan svjedok,
a za njim i novi dan došao je.

Pa ako si jučer loše djelo uradio -
danas dobrim zamjeni bit ces hvaljen.

Danas ako u dobru provedeš,
korist ćeš vidjet, a juče vratit ne možeš.

Ne odgađaj dobro djelo za sutra -
možda sutra dođe, a tebe nema...[/

 

Pisao mi je neko da moj blog obicnog covjeka moze uplasiti.

Moze,mozda,na prvi pogled.

No ako malo duze taj obicni covjek bude razgledao vidjet ce samo korisno u svemu ovome.Ja nisam ona koja zeli nekoga da rani,ja nisam ona koja nekome zeli zlo.Ako me neko napada ,ja cu se braniti.

Ako neko napada moga brata ili sestru ,ja cu ih braniti ali nikada necu prva napasti.

Cinjenice stoje.Mozda sam u zivotu nekada neki potez znala osuditi i prtumaciti pogresno pa odreagovati kako ne treba.Za takve situacije postoji Allah swt da sudi,JEDAN I JEDINI...

JA SRCEM VJERUJEM I JEZIKOM IZJAVLJUJEM DA JE SAMO JEDAN bog  ALLAH I DA JE MUHAMMED NJEGOV ROB I NJEGOV POSLANIK!

13.01.2009.

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!

 

Himna

Bože vječni, Bože blagi, Jedini,
Što nas ovdje, u islamu, sjedini,
                 Ti si Allah i Stvoritelj sviju nas,
                         zemlje, neba, svih svjetova, Bože naš!
                Tebi sedždu, samo Tebi, činimo,
                Tvom se djelu i svemoći divimo.

                 U srcima Kur'an časni nosimo,
                       Muhammeda pejgambera slijedimo.
                             On je vjesnik svjetlom Tvojim obasjan,
                      za vjesnika Tvoje Riječi odabran.

                      Pejgamber je čistom stazom hodio
              i  zanosno za života zborio:
                         Blago onom ko je spozn'o Boga mog,
                         Stvoritelja svih svjetova, Milosnog.
                            Sve prolazi, sve se m'jenja, znadem ja,
                           samo svjetlost mog Allaha vječno sja.

10.01.2009.

Oprosni Hadzdz

  Muhammed, a. s., je 9. zul-hidžeta 10. godine po Hidžri (632.g.n.e.) tokom svoga oprosnog hadža održao na Džebeli Arefe (Brdu Arefat) svoju Veliku hutbu, koja je do dana današnjeg vjerno sačuvala. Njen sadržaj, ustvari, pretstavlja samu srž kako vjerovanja tako i plana djelovanja pojedinca i zajednice, tj. samog dinu-l-islam – a kao načina života, dakle, kao ansambla duhovnog (onog čovjekovog unutrašnjeg) i praktičnog (osnove ispunjenja čovjekove zadaće Božijeg namjesnika na Zemlji kroz ideje pravednosti i ummetlijskog zajedništva).

 
Velika hutba je sačuvana u iskonskom obliku i glasi:

Hvala Allahu! Hvalimo Te i za pomoć molimo, molimo te da nam oprostiš i k tebi se obraćamo; tražimo da nas zaštitiš od poroka naših duša, i protiv zlih dijela naših.

Koga Allah vodi, taj ne griješi, a ko griješi, znači da ga niko ne vodi. Priznajem da nema drugog Boga osim Jedinog Allaha i tvrdim da je Muhammed, a. s., Allahov rob i Poslanik. Nalažem vam, božiji robovi, da se Boga bojite i da Ga slušate. Počinjem s ovim što je najbolje. Počujte, ljudi, da vam sve lijepo objasnim, jer ne znam da li ću više moći dolaziti ovamo.
O pravovjernici! Bojte se Allaha, budite humani i pravedni između sebe i prema drugima.

Ljudi, vaši životi, imovina vaša i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni kao što je za sve nas uzvišen ovaj mjesec, današnji dan i mjesto – Arefat na kojem se nalazimo, sve dok se ne sastanete sa Gospodarom vašim. Čovjek je djelo Božije i neka je proklet onaj koji to ruši. Mi ćemo svi pred  Allaha doći i On će nas pitati za naša djela i naš rad.

Stvari koje su vam date u amanet, čuvajte kao svoje vlastite i vratite ih vjerno i na vrijeme onome čije su.

Krvna osveta i lihvarstvo iz paganskih vremena neka prestanu zauvjek. Allah je dopustio poštenu trgovinu i na glavnicu imate pravo, a lihvarstvo je strogo zabranio.

Ne budite ni tlačioci niti tlačeni.

Lihvarske kamate i krvna osveta ne postoje više ni za jednog pravog muslimana. Bog je naredio da više ne bude kamata, a prve kojih se odričem neka budu one moga amidže Abbas ibn Abdul-Mutalliba koji ima mnogo dužnika.

I cijena krvi se ukida, a prva koja se odričem neka bude cijena krvi mog sinovca Amir ibn El-Haris ibn El-Mutaliba koga su kao nevina dječaka ubili ljudi iz plemena Huzajl, sve treba da se zaboravi i oprosti.

O vjerni, bojte se Allaha i oprostite svojim dužnicima lihvarske kamate. Ako poslušate moj savjet, vaša će se imovina uvećati jer vam ostaje glavnica za pošten rad i trgovina. Ako to ne učinite, znajte da ste se teško zamjerili Allahu i Njegovom Poslaniku.

Nemojte nepravdu drugome činiti pa će i vama dobro biti. Ako je vaš dužnik u nevolji, produžite mu rok plaćanja, a ako ste u položaju da mu dug oprostite, to je još bolje. Bojte se onog Dana u kojem će te ćete svi pred Boga doći i gdje je On vrhovni sudija i apsolutna pravda.

O vjerni! Kad se obavezujete da ćete jedan dug platiti na vrijeme i kad uopšte ugovore pravite, stavite to napismeno, tačno i vjerno, onako kako ste ugovorili. Za svaki ugovor, bio on malen ili velik, napravite napismeno i naznačite rok plaćanja. Ove mjere opreza su pred Bogom najopravdanije i to je najsigurnije dokazno sredstvo da se izbjegne svaki nesporazum i sumnja.

O smrtnici! Bojte se Allaha koji vas je sve stvorio po istom životnom principu, čovjeka i ženu od kojih se umnožilo čovječanstvo. Bojte se Allaha od koga svi pomoć tražite i poštujte krvnu vezu.

Vjerno ispunjavajte dužnosti koje postoje između muža i žene, između roditelja i djece. Dijete stiće dženet pod nogama majke. Dijete pripada onima u čijoj se postelji rodilo.

Čuvajte se preljube i ljubomore: prvo je težak grijeh, a drugo vodi nesreći u braku.

Ženite se onima koje volite, a kad vas je Božija volja sjedinila, onda živite u ljubavi i skladu. Vi imate pravo na svoje žene i one na vas. Sa ženama postupajte ljubazno i sa mnogo dobrote.

Izbjegavajte ogovaranja. Oni koji kleveću poštene žene neka su prokleti na oba svijeta. One koji optuže poštene žene zbog nevjerstva u braku ili zbog zbog nemorala, a ne mogu za to izvesti četiri svjedoka, kaznite ih sa četrdeset udaraca bičem i nikad ni u čemu nemojte vjerovati, jer to su nevaljalci i zlikovci.

Ako prema svojim ženama osjetite malu odvratnost, nemojte nagliti, promislite, možda vam je Allah baš u tome ukazao veću sreću. Nemojte tražiti razvod braka bez važnih razloga, jer od svih stvari koje je dopustio,  Allah najviše mrzi razvod braka. Žene su vam se predale na vjeru Božiju, dakle, poštujte amanet Božiji.

O vjernici, Kada određujete i između sebe nasljedstvo dijelite, budite strogo pravedni i držite se Allahovih propisa. Nije vam dozvoljeno, dakle, oporuku načiniti u nečiju korist a na štetu zakonskih nasljednika. A oporuka u korist trećeg lica ne smije prelaziti trećinu ukupnog nasljedstva.

Čuvajte imanja maloljetnika, nemoćnih i slaboumnih. Nemojte upotrebljavati njihova imanja kako bi uvećali svoje. To bi bio težak grijeh.

Dijete pripada bračnom drugu, a preljubnik se kamenuje.

Ko traži drugog oca od svog, ko traži drugog gospodara do Svoga, proklet neka bude od Allaha, meleka i svih ljudi. Od njega se na sudnjem danu neće primiti niti otkup niti naknada.

Mir neka bude među vama. Ubistvo sa predumišljajem biće kažnjenom poravnanjam – odmazdom, ubistvo bez predumišljaja, kada se ubije iz nehata kolcem ili kamenom, stajat će počinioca stotinu deva kao krvarina. Ko bude tražio više od ovoga on pripada vreemnu neznanja. Razumjeli ste poruku, o ljudi! Bog neka mi je svjedok.

Počasne službe iz doba neznanja se ukidaju, izuzev straž pred Ka'bom i dužnost napajanja hodočasnika.

Šejtan više nema nade da će biti poštovan u vašoj zemlji. Ali, čuvajte se da mu ne izađete u susret u drugim stvarima, tj. u onima koje ne smatrate vrijednim i značajnim. Čuvajte, dakle vjeru svoju!

Ljudi, počujte! Dodavanje neposvećenog mjeseca usred mjeseci Božijeg mira djelo je nevjernika, koji ovaj mjesec smatraju jedne godine neposvećenim, a druge posvećenim, kako bi prividno poštovali broj svetih mjeseci. Oni, dakle, skrnave ono što je Allah posvetio, a posvećuju ono što je Allah profanim ostavio. Vrijeme je da postavimo stvari na način kako ih je Bog uredio stvarajući Nebesa i Zemlju. I zaista, Allah je odredio da godina bude dvanaest mjeseci, od dana stvaranja Nebesa i Zemlje. Od ovih dvanaest četiri su posvećena, od kojih tri uzastopna i jedan odvojeni: zul-kade, zul-hidže, muharrem te redžeb koji pada između dva: Džumada i ša'bana.

Ljudi, vjernici su braća, a bratovljevo imanje je nepovredivo osim kad on sam dopusti.

Nemojte se nakon moje smrti vratiti bezboštvu te okomiti se jedni na druge. Ta ja sam vam ostavio ono što će vas voditi, Knjigu Allahovu, koja će vas, ako je se vjerno pridržavate uvijek čuvati da ne zalutate sa pravog puta, sa staze pravde i istine. To je Knjiga jasna i pozitivna, koju je sam Allah objavio. Imate pred sobom cijeli moj život, moje riječi i moja djela, sve što sam govorio i radio, nastojao sam da to bude u potpunosti u skladu sa Božijim naređenjem.

O ljudi! Vas je sve Allah stvorio od jednog pretka i svi vi od Adema potičete, a Adem je od gline stvoren. Najbolji kod Allaha je onaj koji Ga se ponajviše boji. Nema prednosti Arap nad nearapom niti nearap nad Arapom, osim po vjeri!

O vjernici! Govorite uvijek čistu istinu, neka vas nikad mržnja ne zavede sa staze pravde i pravičnosti. Pravednost je sestra pobožnosti. Bojte se Allaha, On vaša djela poznaje!

Nakon kratke pauze, Muhammed, a. s., je uskliknuo:

- O Bože moj! Jesam li ispunio svoj zadatak i povjerenu mi misiju?

Oko 150 000 okupljenih ljudi koji su slušali hutbu, tako što su je prenosili u koncetričnim krugovima, je u jedan glas povikalo:

- Allahov Poslaniče! Ti si vjerno ispunio svoju misiju i nama saopštio ono što ti je Allah povjerio!

 

08.01.2009.

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!

    

 

"Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!" (sura Al-Mu'min, 7. ajet)"Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti" (sura Al-Mumtehina, 4. ajet)

 

06.01.2009.

>>GAZA ,11-ti dan genocida

  Uputimo Allahu dz.s. dovu za napaćeni narod u Palestini, da im da konacnu pobjedu.

         Allahumme amin!

     Dova je jako oruzje koje moze mjenjat kader.

"Hasbune-l-Lahu ve ni' me-l-Vekil"

- Allah nam je dovoljan i divan li je on zastitnik! 
 


06.01.2009.

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!

Ljudi su skloni grijesenju.

Covjek sam.

Na zalost.

Uvijek sam tezila pokazati moje pravo lice svima.

To je moja greska,jer nemoguce je da te svi razumiju i da vide u tebi ono nesto pozitivno ako posjedujes.

Ono sto je nekome tvoje nesto pozitivno ,nekome drugom je negativno.

Veoma sam nesposobna pri "citanju" ljudi.

Uopste ne znam da odredim kakva je neko licnost i ne znam staviti tacku na cinjenicu da nisu svi ljudi dobri.

Nasjedam na provokacije i ispadam naivna kao sto na zalost,moram priznati i jesam u odredjenim trenucima.

Nemam dovoljno izgradjenu licnost pri odbijanju od sebe svih onih koji negativno uticu na mene.

Molim Allaha swt da mi pomogne da jednom za sva vremena steknem imunitet na ljude.

Molim Milostivog da podari mi pronicljivost i da moju dobrotu iskoristi na najbolji moguci nacin!

Molim Milostivog da ja moju dobrotu ne bacam na sve strane pa cak i tamo gdje ce je upotrijebiti kao smece.

Zaboljelo je no i ucinilo me jacom.

Milostivi,

ucini da nikada ne zaboravim moju bracu i sestre po vjeri i ucini da svi oni koji su protiv nas ubrzo propadnu,Alahumme amin!

05.01.2009.

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!

Milostivi!

Smiluj se braci nasoj i sestrama nasin u Palestini!

Milostivi!

Samo ti znas na koji nacin ce sve ovo da zavrsi.

Ipak je nama bolno gledati patnju i bol kroz koju prolaze oni.

Milostivi!

Ja u pobjedu vjerujem!

Ucini da pobjeda bude uskoro.

Alahumme Amin!

05.01.2009.

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!

 

Pokolj u Gazi - Šta ja mogu da uradim?
 

Šta mi možemo uraditi u vezi pokolja muslimana u Palestini i drugim djelovima svijeta? Koji je naš stav u vezi pokolja muslimana u Palestini i drugim djelovima svijeta koji se dešavaju upravo sada, gdje kuće bivaju srušene, njive razrovane, djeca ubijena, ranjena i hapšena na ulicama, kuće bivaju bombardovane i ljudi su spriječeni od Židova i drugih da kupe hranu i piće koje im je potrebno?

Šta ja, kao musliman, mogu da uradim?
Hvala Allahu. Ti možeš:
- Učiniti dovu, i učiti kunut dovu u tvome namazu.
- Skupljati milostinju i poslati je putem povjerljivih kanala.
- Podržati slabe i potlačene na sve načine, uključujući tu medije i internet.
- Raditi na tome da učenjaci, daije, hatibi i pisci objasne tlačenje koje se dešava i nemarnost Ummeta, i da mobilišu Ummet za odbranu svetih mjesta.
- Provjeriti tvoju ličnu namjeru (nijet) u vezi borbe na Allahovom putu, i obratiti pažnju na to da li je ona u saglasnosti sa hadisom od Poslanika, neka su Allahov mir i blagoslovi na njega: "Svako ko umre a nije se borio na Allahovom putu ili nije imao nijet da to uradi, umro je sa osobinom licemjerstva (nifaka)." (Sahih Muslim, br.3533)
- Tražiti sva sredstava za izgradnju materijalne i moralne snage, u pripremi za sukob sa neprijateljem (u bitci).
- Podsjećati samog sebe i druge na vrline šehadeta na Allahovom putu i na izučavanja propisa o džihadu, i na ostavljanje ovoga svijeta.
- Nanositi što je više moguće štete neprijateljima koji su u ratu sa nama, sa bojkotovanjem njihovh proizvoda, njihovim verbalnim napadanjem i pisanjem da se oni ponize i uznemire, i ukazivati na njihov kufr i širk, i njihovo vrijeđanje Allaha, Njegovog Poslanika i vjernika, objavljujući što je više moguće u audio-vizualnoj i štampanoj medijskoj formi o ovoj ozbiljnoj temi, povezujući sve to sa islamskim vjerovanjem i riječima od Allaha i Njegovog Poslanika saws.
Molimo Uzvišenog i Svemoćnog Allaha da podrži Njegovu vjeru i učini da Njegova riječ prevlada.
 


Šejh Muhammed Salih el-Munedždžid

Pozivom na broj 090292005 donirate 3KM za bracu i sestre u Palestini. Da vas Allah nagradi.
 
Broj racuna Islamic Relief-a WW za gradjane u Bosni i Hercegovini je:

NLB Tuzlanska banka: 1327310010025273


Gradjani koji zive van Bosne i Hercegovine ne mogu koristiti humanitarni telefon


Broj racuna ISLAMIC RELIEF-a WW BIH za dijasporu je:

BENEFICIARY: ISLAMIC RELIEF WW
JUKICEVA 75, SARAJEVO 71000, BOSNA I HERCEGOVINA
ACCOUNT NO: 502022000-030000700-2

BENEFICIARY BANK: RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA
SWIFT: RZBABA2S
Current accounts with foreign banks:
EUR
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG Wien RZBAATWW
NG Belgium Brussels BBRUBEBB
Commerzbank AG Frankfurt COBADEFF
Deutsche Bank AG Frankfurt DEUTDEFF
Kereskedelmi Es Hitelbank Budapest OKHBHUHB
Unicredito Italiano SPA Milano UNCRITMM
Bank Vipa Ljubljana ABANSI2X
Raiffeisen Bank Austrija Zagreb RZBHHR2X
Noviji postovi | Stariji postovi

Milostivom
Subhane-l-lahi ve bi hamdihi! Image and video hosting by TinyPic

Gaza

Moje seke
Image and video hosting by TinyPic
Seka Niqi

Seka Zeyyneb

Seka Rejhanaa

Seka Inaya05

Seka Kewser

Seka Nermina K

Seka Ammaraa

Seka Ahlam

Seka Inartina

Seka Ummi

Seka Fanaah

Zenski dzemat Ilijas

Seka UmuAmina

Seka Rejjan

Seka Nudzi

Seka Bonalicious

Seka Sejma97

Seka Yellowrose

Seka Govortisine

Seka FreePalestine

Seka Mirisljiljana

Seka Dzenneta

Seka Zehra74Image and video hosting by TinyPic
Allahova swt lijepa imena
Image and video hosting by TinyPic

1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2. Er-Rahman - Blagi
3. Er-Rahim - Milostivi
4. EI-Meliku - Vladar
5. EI-Kuddusu - Sveti
6. Es-Selamu - Čist od mana, Mir, Sigurnost
7. EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja, Vjerni, Zaštičujući, Pouzdani
8. EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost , Zaštitnik, Svjedok
9. EI-Azizu - Koji sve pazi i prati, Svemoćni, Neodoljivi
10. EI-Džebbaru - Snažni
11. EI-Mutekebbiru - Silni
12. EI-Haliku - Stvaralac
13. EI-Bari'u - Koji divno stvara
14. EI-Musavviru - Koji likove daje
15. EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16. EI-Kahharu - Koji nadvladava
17. EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja, Milostivi Darivatelj
18. Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19. EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara, Neprestani donositelj pravde
20. EI-Alimu - Koji sve zna
21. EI-Kabidu - Koji steže, Onaj koji pamti i opoziva
22. EI-Basitu - Koji pruža, Onaj koji naprestano uvećava svoju milost
23. EI-Hafidu - Koji spušta , Onaj koji unižava
24. Er-Rafiu - Koji diže, Onaj koji uzdiže
25. EI-Muizzu - Koji uzvisuje, Onaj koji daje moć i štovanje
26. EI-Muzillu - Koji ponizuje
27. Es-Semiu - Koji sve čuje
28. EI-Besiru - Koji sve vidi
29. EI-Hakemu - Sudac
30. EI-Adlu - Pravedni
31. EI-Latifu - Dobri
32. EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33. EI-Halimu – Blagi, Strpljivi
34. EI-Azimu - Veliki , Neizmjerni
35. EI-Gaffuru - Koji prašta
36. Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37. EI-Alijju – Visoki, Uzvišeni
38. EI-Kebiru - Veliki
39. EI-Hafizu - Koji čuva, Čuvar onih koje je odlučio spasiti
40. EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava, Hranitelj, Onaj koji ima vlast
41. EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42. EI-Dželilu - Veličanstveni
43. EI-Kerimu - Plemeniti
44. Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret, Budni
45. EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46. EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47. EI-Hakimu - Mudri
48. EI-Vedudu - Koji voli, Omiljeni
49. EI-Medžidu - Slavljeni
50. EI-Baisu - Koji proživljuje
51. Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52. EI-Hakku - Vrhovna Istina
53. EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54. EI-Kavijju - Moćni
55. EI-Metinu - Čvrsti
56. EI-Velijju - Zaštitnik
57. EI-Hamidu - Hvaljeni
58. EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59. EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60. EI-Muidu - Konačni proživitelj
61. EI-Muhji - Koji život daje
62. EI-Mumitu - Koji smrt daje
63. EI-Hajju - Živi
64. EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65. EI-Vadžidu - Imućni
66. EI-Madžidu - Slavni
67. EI-Vahidu - Jedini
68. Es-Samedu - Kome se svako obraća
69. EI-Kadiru - Svemoćni
70. EI-Muktediru - Koji sve može
71. EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72. EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73. EI-Evvelu - Prvi
74. EI-Ahiru - Posljednji
75. Ez-Zahiru - Jasni
76. EI-Batinu - Skriveni
77. EI-Valiju - Koji upravlja
78. EI-Mutealiju - Svevišnji
79. EI-Berru - Dobročinitelj
80. Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81. EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82. EI-Afuvvu - Koji oprašta
83. Er-Reufu - Samilosni
84. Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji
86. EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87. EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88. EI-Ganijju - Koji je bogat
89. EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90. EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91. Ed-Darru - Koji stvara štetu, Onaj koji se usprotivljuje
92. En-Nafi'u - Koji stvara korist
93. En-Nuru - Sveopće svjetlo
94. EI-Hadi - Koji upućuje
95. EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega.
96. El-Baki - Vječiti
97. EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98. Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99. Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

Image and video hosting by TinyPic

Pjesme srca nasih
Image and video hosting by TinyPic

Moj Allahu podaj dosta onom kom je skraćen mal,
siromahu koji dođe s istinom na dželil prag.
Grijeh je njegov grijeh veliki, oprosti mu, ya Rabbi.
On je jadan i griješan rob ponizni, rob Tebi.

On griješi, zaboravlja u gafletu podosta,
a Ti daješ vel'ko dobro i poslije oprosta.
Gospodaru, grijesi moji nakupljeni kao prah...
oprosti ih, Svemoguci, još povećaj oproštaj.

Kakav je moj hal, Allahu, malo dobra pri meni,
puno lošeg a iba'ad slab k'o konac svileni.
Zaštiti me od bolova i želju ispuni mi,
bolesno je srce moje a bolesnom lijek si Ti.

Rabbi mojoj vatri reci: "Budi hladna kad pržiš!"
K'o što si rekao: "Budi hladna, Ibrahima ne prži."
Ti si Šafi, Ti si Kjafi, dovoljan svim prilikam'.
Ti si Tvorac i Gospodar, ljepog li zaštitnika.

Rabbi, podaj svako dobro, Davalac Si plemenit.
Daj mi što mi duša žudi, na put me uputi Ti .
Daj nam snage, Ti nas spasi od čeg' strahujemo mi.
Gospodaru, kad si Sudac Tvoj pozivač je Džibril.

Gdje je Musa,
gdje je Isa,
gdje je Jahja,
gdje je Nuh?
"Ebu Bekre, griješniče, tevbu čini Allahu!"

Image and video hosting by TinyPic

Kada tvoje ime čujem,
ja se srcem obradujem.
Kada uče salavati, ja Resulallah!
Iz oka nam suza kapi, ja Habiballah!

Ti si milost cijelom svijetu,
Ti si dika svom ummetu.
Za nas griješne ti se moli, ja Resulallah!
Jer te naše srce voli, ja Habiballah!

Allah te je odabrao,
Kur‛anom te darovao.
Naše misli tebi žude, ja Resulallah!
Salavatom nek se bude, ja Habiballah!

Kad pružimo tebi ruke,
Izbavi nas teške muke.
Salavat nam duša zbori, ja Resulallah!
Od aška nam srce gori, ja Habiballah!

Image and video hosting by TinyPic

U đergjahu mog srca,
u đergjahu mog srca,
jedna rijec imam kuca:
La illahe illellah,
La illahe illellah.

Što je više govorim,
što je više govorim,
za njom više ožednim.
La illahe illellah,
La illahe illellah!

Vali mora zelenoga,
vali mora zelenoga,
kriju školjku srca moga.
La illahe illellah,
La illehe illellah...

Nikom ne dam horove,
nikom ne dam horove,
štono prave grozdove.
La illahe illellah
La illahe illellah!

Niko vidjet nece,
niko vidjet nece,
sedef kako se mece.
La ilahe illellah,
La ilhe illellah!

Niko saznao nije,
niko saznao nije,
grubi oklop šta krije.
La ilahe illellah
La ilahe illlellah!

Junuz-Džemal govori
Ašik Džemal govori
dok u njemu krvca vri.
La illahe illellah
La illahe illellah!

Jedan Allah-Jedan je,
Jedan Allah-jedan je,
nejma vece istine.
La illahe illelah
La illahe illellah!!!

Image and video hosting by TinyPic
Posjetite
Image and     video hosting by TinyPic
Papatya
Dnevnik glavobolja
DOWA.
Hikaje- mudrosti
Put ka oprostu Milostivog Gospodara.
U Ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!
AlHaqqa
JEDNOĆA STVORITELJA
HADISI
karakterneosobenosti
Ograničena vremenom
Čudan zeman nastade
__malo drugačija mama!__
Nekada u BiH
Govor srca
Dunyaluk
inartina
posebnadjevojcica
Poligamija
**EhlenWeSehlen to Zeyyneb blog to ISLAM blog**
O srce moje,šta je s tobom...
Ummet
MirisLjiljana
Ruhul atire
Budi optimista pa cak i ako se nalazis usred oluje
Govor srca
Proud muslima
Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete ?
GENOCID SE NE SMIJE PONOVITI
sisters only
Bismillahi***
Umalo da uspijem
Pomozi drugom bit ces sretan/na
*******Meryem******
Kad procvatu behari
Omladina dzemata Gazija
LOVNICA JE MOJ DOM
više...
Image and video hosting by TinyPic
Posjecenost
16265
Image and video hosting by TinyPic