Milostivom

"Uvijek će biti ljudi koji će htjeti da vas povrijede, ali trebate nastaviti vjerovati, samo budite oprezni."

05.02.2009.

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!

 

U potrazi sa smislom zivota stigoh do Tebe Milostivi!

 

Ti si htio da do spoznaje dodjem polako.

Htio si da vidim da nista drugo smisao nije do Ti,

Milostivi!

 

Za svaki novi korak u mome zivotu ka Tebi,hvala Ti!

Za svaki otkucaj srca moga u Tvoje ime,hvala Ti!

Za svaki uzdah od Tebe mi dat

I za svaku moju novu rijec upucenu Tebi,hvala Ti!

 

Hvala Ti

Sto si se prvi Ti priblizio meni,

Pozivajuci me na pravi put,

Pa tek onda ja Tebi.

 

Odzivam se Milostivi na poziv tvoj,

Ucvrsti iman moj i ucini da sa ovoga svijeta odem

A da Ti budes zadovoljan onim sto ja jesam.

 

Hvala Ti Milostivi za svaki novi dan koji zivim u Tvoje ime.

Hvala Ti za sve druge robove tvoje,

Moju bracu i sestre,

Koje zavoljeh u Tvoje ime.

 

Najjaca je to ljubav,

Jaca od svih drugih,

Jer uistinu,

Nista drugo ljubav nije do ljubav u Tvoje ime.

 

Allahu ekber!

Milostivom
Subhane-l-lahi ve bi hamdihi! Image and video hosting by TinyPic

Gaza

Moje seke
Image and video hosting by TinyPic
Seka Niqi

Seka Zeyyneb

Seka Rejhanaa

Seka Inaya05

Seka Kewser

Seka Nermina K

Seka Ammaraa

Seka Ahlam

Seka Inartina

Seka Ummi

Seka Fanaah

Zenski dzemat Ilijas

Seka UmuAmina

Seka Rejjan

Seka Nudzi

Seka Bonalicious

Seka Sejma97

Seka Yellowrose

Seka Govortisine

Seka FreePalestine

Seka Mirisljiljana

Seka Dzenneta

Seka Zehra74Image and video hosting by TinyPic
Allahova swt lijepa imena
Image and video hosting by TinyPic

1. Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2. Er-Rahman - Blagi
3. Er-Rahim - Milostivi
4. EI-Meliku - Vladar
5. EI-Kuddusu - Sveti
6. Es-Selamu - Čist od mana, Mir, Sigurnost
7. EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja, Vjerni, Zaštičujući, Pouzdani
8. EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost , Zaštitnik, Svjedok
9. EI-Azizu - Koji sve pazi i prati, Svemoćni, Neodoljivi
10. EI-Džebbaru - Snažni
11. EI-Mutekebbiru - Silni
12. EI-Haliku - Stvaralac
13. EI-Bari'u - Koji divno stvara
14. EI-Musavviru - Koji likove daje
15. EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16. EI-Kahharu - Koji nadvladava
17. EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja, Milostivi Darivatelj
18. Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19. EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara, Neprestani donositelj pravde
20. EI-Alimu - Koji sve zna
21. EI-Kabidu - Koji steže, Onaj koji pamti i opoziva
22. EI-Basitu - Koji pruža, Onaj koji naprestano uvećava svoju milost
23. EI-Hafidu - Koji spušta , Onaj koji unižava
24. Er-Rafiu - Koji diže, Onaj koji uzdiže
25. EI-Muizzu - Koji uzvisuje, Onaj koji daje moć i štovanje
26. EI-Muzillu - Koji ponizuje
27. Es-Semiu - Koji sve čuje
28. EI-Besiru - Koji sve vidi
29. EI-Hakemu - Sudac
30. EI-Adlu - Pravedni
31. EI-Latifu - Dobri
32. EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33. EI-Halimu – Blagi, Strpljivi
34. EI-Azimu - Veliki , Neizmjerni
35. EI-Gaffuru - Koji prašta
36. Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37. EI-Alijju – Visoki, Uzvišeni
38. EI-Kebiru - Veliki
39. EI-Hafizu - Koji čuva, Čuvar onih koje je odlučio spasiti
40. EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava, Hranitelj, Onaj koji ima vlast
41. EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42. EI-Dželilu - Veličanstveni
43. EI-Kerimu - Plemeniti
44. Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret, Budni
45. EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46. EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47. EI-Hakimu - Mudri
48. EI-Vedudu - Koji voli, Omiljeni
49. EI-Medžidu - Slavljeni
50. EI-Baisu - Koji proživljuje
51. Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52. EI-Hakku - Vrhovna Istina
53. EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54. EI-Kavijju - Moćni
55. EI-Metinu - Čvrsti
56. EI-Velijju - Zaštitnik
57. EI-Hamidu - Hvaljeni
58. EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59. EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60. EI-Muidu - Konačni proživitelj
61. EI-Muhji - Koji život daje
62. EI-Mumitu - Koji smrt daje
63. EI-Hajju - Živi
64. EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65. EI-Vadžidu - Imućni
66. EI-Madžidu - Slavni
67. EI-Vahidu - Jedini
68. Es-Samedu - Kome se svako obraća
69. EI-Kadiru - Svemoćni
70. EI-Muktediru - Koji sve može
71. EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72. EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73. EI-Evvelu - Prvi
74. EI-Ahiru - Posljednji
75. Ez-Zahiru - Jasni
76. EI-Batinu - Skriveni
77. EI-Valiju - Koji upravlja
78. EI-Mutealiju - Svevišnji
79. EI-Berru - Dobročinitelj
80. Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81. EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82. EI-Afuvvu - Koji oprašta
83. Er-Reufu - Samilosni
84. Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85. Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji
86. EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87. EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88. EI-Ganijju - Koji je bogat
89. EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90. EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91. Ed-Darru - Koji stvara štetu, Onaj koji se usprotivljuje
92. En-Nafi'u - Koji stvara korist
93. En-Nuru - Sveopće svjetlo
94. EI-Hadi - Koji upućuje
95. EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega.
96. El-Baki - Vječiti
97. EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98. Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99. Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom

Image and video hosting by TinyPic

Pjesme srca nasih
Image and video hosting by TinyPic

Moj Allahu podaj dosta onom kom je skraćen mal,
siromahu koji dođe s istinom na dželil prag.
Grijeh je njegov grijeh veliki, oprosti mu, ya Rabbi.
On je jadan i griješan rob ponizni, rob Tebi.

On griješi, zaboravlja u gafletu podosta,
a Ti daješ vel'ko dobro i poslije oprosta.
Gospodaru, grijesi moji nakupljeni kao prah...
oprosti ih, Svemoguci, još povećaj oproštaj.

Kakav je moj hal, Allahu, malo dobra pri meni,
puno lošeg a iba'ad slab k'o konac svileni.
Zaštiti me od bolova i želju ispuni mi,
bolesno je srce moje a bolesnom lijek si Ti.

Rabbi mojoj vatri reci: "Budi hladna kad pržiš!"
K'o što si rekao: "Budi hladna, Ibrahima ne prži."
Ti si Šafi, Ti si Kjafi, dovoljan svim prilikam'.
Ti si Tvorac i Gospodar, ljepog li zaštitnika.

Rabbi, podaj svako dobro, Davalac Si plemenit.
Daj mi što mi duša žudi, na put me uputi Ti .
Daj nam snage, Ti nas spasi od čeg' strahujemo mi.
Gospodaru, kad si Sudac Tvoj pozivač je Džibril.

Gdje je Musa,
gdje je Isa,
gdje je Jahja,
gdje je Nuh?
"Ebu Bekre, griješniče, tevbu čini Allahu!"

Image and video hosting by TinyPic

Kada tvoje ime čujem,
ja se srcem obradujem.
Kada uče salavati, ja Resulallah!
Iz oka nam suza kapi, ja Habiballah!

Ti si milost cijelom svijetu,
Ti si dika svom ummetu.
Za nas griješne ti se moli, ja Resulallah!
Jer te naše srce voli, ja Habiballah!

Allah te je odabrao,
Kur‛anom te darovao.
Naše misli tebi žude, ja Resulallah!
Salavatom nek se bude, ja Habiballah!

Kad pružimo tebi ruke,
Izbavi nas teške muke.
Salavat nam duša zbori, ja Resulallah!
Od aška nam srce gori, ja Habiballah!

Image and video hosting by TinyPic

U đergjahu mog srca,
u đergjahu mog srca,
jedna rijec imam kuca:
La illahe illellah,
La illahe illellah.

Što je više govorim,
što je više govorim,
za njom više ožednim.
La illahe illellah,
La illahe illellah!

Vali mora zelenoga,
vali mora zelenoga,
kriju školjku srca moga.
La illahe illellah,
La illehe illellah...

Nikom ne dam horove,
nikom ne dam horove,
štono prave grozdove.
La illahe illellah
La illahe illellah!

Niko vidjet nece,
niko vidjet nece,
sedef kako se mece.
La ilahe illellah,
La ilhe illellah!

Niko saznao nije,
niko saznao nije,
grubi oklop šta krije.
La ilahe illellah
La ilahe illlellah!

Junuz-Džemal govori
Ašik Džemal govori
dok u njemu krvca vri.
La illahe illellah
La illahe illellah!

Jedan Allah-Jedan je,
Jedan Allah-jedan je,
nejma vece istine.
La illahe illelah
La illahe illellah!!!

Image and video hosting by TinyPic
Posjetite
Image and     video hosting by TinyPic
Papatya
Dnevnik glavobolja
DOWA.
Hikaje- mudrosti
Put ka oprostu Milostivog Gospodara.
U Ime Allaha,Milostivog,Samilosnog!
AlHaqqa
JEDNOĆA STVORITELJA
HADISI
karakterneosobenosti
Ograničena vremenom
Čudan zeman nastade
__malo drugačija mama!__
Nekada u BiH
Govor srca
Dunyaluk
inartina
posebnadjevojcica
Poligamija
**EhlenWeSehlen to Zeyyneb blog to ISLAM blog**
O srce moje,šta je s tobom...
Ummet
MirisLjiljana
Ruhul atire
Budi optimista pa cak i ako se nalazis usred oluje
Govor srca
Proud muslima
Pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete ?
GENOCID SE NE SMIJE PONOVITI
sisters only
Bismillahi***
Umalo da uspijem
Pomozi drugom bit ces sretan/na
*******Meryem******
Kad procvatu behari
Omladina dzemata Gazija
LOVNICA JE MOJ DOM
više...
Image and video hosting by TinyPic
Posjecenost
16265
Image and video hosting by TinyPic